transofitD8 ZK

Gotowa mieszanka dla kotłów parowych o ciśnieniu roboczym do 40 barów. Odpowiedni również dla instalacji, gdzie para ma kontakt z produktami spożywczymi.

Ochrona przed kamieniem i korozją

GOTOWA MIESZANKA

Transofit D8 ZK to płynny nielotny środek chemiczny przeznaczony do kondycjonowania wody w instalacjach kotłów parowych o ciśnieniu do około 40 barów. Użyte składniki odpowiadają normom dla środków dozowanych w układach, gdzie żywność ma kontakt z parą wodną. Inhibitor korozji Transofit D8 ZK polecany jest także do chemicznej korekcji wody zasilającej, również w instalacjach przemysłu spożywczego. Produkt zapobiega korozji poprzez usunięcie cząsteczek tlenu i dwutlenku węgla z wody zasilającej oraz kotłowej. Transofit D8 ZK chroni kocioł również poprzez podnoszenie wartości pH. Składniki środka zabezpieczają przed wytrącaniem się pozostałości twardości komorze wodnej kotła oraz tworzą związki kompleksowe z jonami metali zawartymi w wodzie kotłowej, nie dopuszczając do ich wytrącania. Po zastosowaniu preparatu Transofit D8 ZK drastycznie zmniejsza się wytrącanie się osadów w kotle oraz spada ryzyko powstania korozji.

Warunki wstępne

Woda zasilająca kocioł powinna spełniać warunki zalecane przez producenta. Utrzymywanie na stałym poziomie odpowiednich parametrów jakości wody zasilającej redukuje ilość dozowanego środka.

Charakterystyka

Wygląd:jasno brązowa ciecz
Zapach:drewna
Punkt zamarzania:-2 °C
Mieszalność:miesza się z wodą bez ograniczeń
Wartość pH:> 12

Produkt nie zawiera żadnych substancji lotnych, dzięki czemu jest odpowiedni również dla obiegów, w których istnieje bezpośredni kontakt pomiędzy parą, a produktami spożywczymi. Jednakże para i obieg kondensatu nie są zabezpieczone antykorozyjnie. Rekomenduje się więc stosowanie instalacji ze stali szlachetnej.

Dozowanie

Wielkość dozowania zależy od jakości wody i jej uprzedniego przygotowania. Jako parametry wyjściowe stosujemy dozowanie: 25-100 ml/m³. Dla sprawdzenia czy utrzymywane jest odpowiedni poziom dozowanego środka, należy sprawdzić parametry wody zasilającej oraz wody wypełniającej kocioł.

Transofit D8 ZK dozuje się bezpośrednio do pojemnika wody uzupełniającej, poniżej linii wodnej. Inhibitor korozji można wprowadzać do systemu poprzez pompę dozującą, bezpośrednio do zasobnika zasilającego. Pompa dozująca może być zsynchronizowana z wodomierzem albo pompą wody zasilającej. To, który rodzaj kontroli będzie lepszy, jest uzależnione od oczekiwanego poziomu eksploatacji (wielkości kondensatu). Nasz technik chętnie udzieli porad.

Pakowanie

Transofit D8 ZK jest dostarczany w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.