transofitD8 MPN (A/B/C)

Gotowa mieszanka dla kotłów parowych o ciśnieniu roboczym do 68 barów. Odpowiedni również dla instalacji, gdzie para ma kontakt z produktami spożywczymi.

Ochrona przed kamieniem i korozją

GOTOWA MIESZANKA

Transofit D8 MPN jest płynnym środkiem chemicznym do wody zasilającej stworzonym dla systemów parowych pracujących pod ciśnieniem nieprzekraczającym 68 barów, gdzie para ma kontakt z żywnością. Produkt ten skutecznie zapobiega korozji poprzez usuwanie tlenu i dwutlenku węgla z wody zasilającej, wody w kotle, pary i systemu kondensacyjnego. Transofit D8 MPN podwyższa wartość pH, a także buduje homogeniczny film ochronny w całym systemie parowym. Zawarte w produkcie polimery zapobiegają wytrącaniu się twardości oraz tworzą związki kompleksowe z metalami w wodzie kotłowej, chroniąc kocioł.

Warunki wstępne

Woda zasilająca kocioł powinna spełniać warunki zalecane przez producenta. Utrzymywanie na stałym poziomie odpowiednich parametrów jakości wody zasilającej redukuje ilość dozowanego środka.

Charakterystyka

Wygląd:jasno brązowa ciecz
Zapach:aminowy
Punkt zamarzania:-2 °C
Mieszalność:miesza się z wodą bez ograniczeń
Wartość pH:>12

Produkt zawiera morfolinę. Para nie powinna zawierać więcej niż 10 ppm morfoliny. Produkt ten nie jest odpowiedni, jeśli para ma bezpośredni kontakt z produktami mleczarskimi.

Dozowanie

Transofit D8 MPN dozuje się bezpośrednio do wody zasilającej poniżej linii wody. W zależności od jakości wody stosowany jest typ A, B albo C. Przy wyższej alkalizacji systemu kondensacyjnego stosuje się typ C, dla niskiej zasadowości polecany jest natomiast typ A. Dozowanie inhibitora korozji zależy od ilości kondensowanej wody. Im mniej odzyskuje się kondensatu, tym wyższa wymagana dawka preparatu. Jako dane wyjściowe można przyjąć 25-50 ml/m³. Dla sprawdzenia czy utrzymywane jest odpowiedni poziom dozowanego środka, należy sprawdzić parametry wody zasilającej, wody w kotle oraz kondensat.

Środek wprowadza się przez pompę dozującą bezpośrednio do wody zasilającej poniżej linii wody. Pompa dozująca może być zsynchronizowana z wodomierzem albo pompą wody zasilającej. To, który rodzaj kontroli będzie lepszy, jest uzależnione od oczekiwanego poziomu eksploatacji (wielkości kondensatu). W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Pakowanie

Transofit D8 MPN jest dostarczany w w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.