transofitD8 APD (A/B/C)

Gotowa mieszanka dla kotłów parowych o ciśnieniu roboczym do 68 barów.

Ochrona przed kamieniem i korozją

GOTOWA MIESZANKA

Transofit D8 APD to płynny środek chemiczny do kondycjonowania wody w systemach kotłów parowych o ciśnieniu do około 68 barów. Produkt zapobiega korozji poprzez usunięcie cząsteczek tlenu i dwutlenku węgla z wody zasilającej oraz kotłowej. Transofit D8 APD podnosi wartość pH, a także buduje homogeniczny film ochronny na ściankach ukłądu kotłowego. Zawarte w produkcie polimery przeciwdziałają wytrącaniu się twardości oraz tworzą związki kompleksowe z metalami, skutecznie zwalczając wytrącanie się osadów w kotle.

Warunki wstępne

Woda zasilająca kocioł powinna spełniać warunki zalecane przez producenta kotła. Utrzymywanie jakości wody zasilającej na stałym odpowiednim poziomie redukuje ilość dozowanego środka.

Charakterystyka

Wygląd:jasno brązowa ciecz
Zapach:aminowy
Punkt zamarzania:-2 °C
Mieszalność:miesza się z wodą bez ograniczeń
Wartość pH:>12

Dozowanie

W zależności od jakości wody zalecane jest korzystanie z odpowiedniej wersji produktu: typ A, typ B lub typ C.

Przy wysokiej zasadowości kondensatu zalecany jest typ C, dla niskiej natomiast dedykowany jest się typ A.

Wielkość dozowania zależy od ilości kondensatu. Im niższy poziom odzyskiwania kondensatu, tym wyższa wymagana ilość produktu. Parametry wyjściowe, jakie proponujemy przyjąć to: 25-50 ml/m³. Dla sprawdzenia czy utrzymywany jest odpowiedni poziom dozowanego inhibitora korozji, należy sprawdzić parametry wody zasilającej oraz wody kotłowej.

Transofit D8 APD dozuje się bezpośrednio do zbiornika wody uzupełniającej, poniżej linii wody. Dozowany może być także poprzez pompę dozującą, bezpośrednio do zasobnika zasilającego poniżej linii wodny. Pompa dozująca może być zsynchronizowana z wodomierzem albo pompą wody zasilającej. To, który rodzaj kontroli będzie lepszy, jest uzależnione od oczekiwanego poziomu eksploatacji (wielkości kondensatu). Nasz technik z chęcią udzieli Państwu dodatkowych porad.

Pakowanie

Transofit D8 APD jest dostarczany w butelkach 1 kg oraz w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.