transofit200 C

Środek wiążący tlen w wodzie dla systemów parowych o ciśnieniu roboczym do 68 barów.

Środek wiążący tlen w wodzie

GOTOWA MIESZANKA

Transofit 200 C to płynny środek wiążący tlen przeznaczony dla systemów parowych o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 68 barów. Inhibitory korozji skutecznie zapobiegają korozji stali i metali kolorowych poprzez usunięcie tlenu z wody zasilającej.

Warunki wstępne

Woda zasilająca kocioł powinna spełniać warunki zalecane przez producenta kotła. Utrzymywanie na stałym poziomie odpowiednich parametrów jakości wody zasilającej redukuje ilość dozowanego środka.

Charakterystyka

Produkt zawiera karbohydrazyd.

Dozowanie

Zaleca się dozowanie preparatu bezpośrednio do wody zasilającej układ wytwarzania pary. Dla zapewnienia możliwie najlepszego zmieszania dozowanie powinno być przeprowadzone w dobrze przygotowanej części systemu (prefuzja). Podczas dozowania środka wartość pH oraz zawartość związków absorbujących tlen muszą być kontrolowane.

Pakowanie

Transofit 200 C jest dostarczany w kanistrach 10 kg i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.