spezialgelN 1147

Gotowa mieszanka dla otwartych obiegów chłodniczych zasilanych wodą bardzo twardą, twardą i częściowo zmiękczoną.

Ochrona przed kamieniem i korozją

GOTOWA MIESZANKA

Standardowe dozowanie: 2000-4000 mg/m³

Spezialgel N 1147 to bezfosforanowy inhibitor korozji, przeznaczony do ochrony przed korozją wodonośnych systemów chłodniczych, takich jak otwarte obiegi chłodnicze. Produkt jest kompatybilny z większością dostępnych na rynku biocydów. Inhibitor korozji Spezialgel N 1147 chroni zarówno instalacje z żelaza, jak i systemy z metali kolorowych.

Warunki wstępne

Spezialgel N 1147 został opracowany z przeznaczeniem dla systemów zasilanych wodą zmiękczoną lub zdemineralizowaną. Inhibitor ten stabilizuje twardość całkowitą wody obiegowej do 6 °dH, już przy zastosowaniu niewielkiej dawki preparatu. Dzięki właściwościom dyspergującym, Spezialgel N 1147 dodatkowo wspomaga filtracje i wypłukiwanie występujących w wodzie osadów.

Dozowanie

Spezialgel N 1147 może być dozowany w postaci rozcieńczonej lub nierozcieńczonej, proporcjonalnie do ilości wody uzupełniającej. Wymagana ilość dozowania preparatu jest uzależniona od współczynnika koncentracji oraz jakości używanej wody. W wodzie obiegowej, w zależności od zagęszczenia i warunków eksploatacji, koncentracja powinna mieścić się w przedziale 2000-4000 mg.

Test przeprowadza się za pomocą kolorymetrycznego zestawu testowego.
Zaleca się regularne kontrole wody przez technika.

Charakterystyka

Wygląd:ciecz o brązowym zabarwieniu
Zapach:neutralny
Punkt zamarzania:0 °C
Mieszalność:miesza się z wodą bez ograniczeń
Wartość pH:12

Stosowanie

Produkt wprowadza się za pomocą pompy dozującej bezpośrednio do wody obiegowej lub zasilającej.

Wskazówki

W zależności od stężenia, preparat może prowadzić do wzrostu zasadowości wody przy powierzchni ścianek instalacji. Ze względu na to, zaleca się jego ograniczone stosowanie w przypadku kontaktu z materiałami z aluminium.

Pakowanie

Spezialgel N 1147 jest dostarczany w kanistrach 10 i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.