spezialgelN 1136

Gotowa mieszanka dla otwartych obiegów chłodniczych z wodą niezmiękczoną (0-20 ˚dH).

Ochrona przed kamieniem i korozją

GOTOWA MIESZANKA

Dozowanie: 10 ml/m³ x ˚dH wody obiegowej

Spezialgel N 1136 jest płynnym środkiem wieloskładnikowym przeznaczonym do kondycjonowania niezmiękczonej wody w otwartych obiegach chłodniczych. Produkt nie zawiera fosforanów ani związków azotu, nie wspomaga zatem wzrostu biologicznego w instalacji.

Spezialgel N 1136 jest doskonałym środkiem stabilizującym i dyspergującym, hamującym korozję na metalowych powierzchniach instalacji. Tworzy film ochronny o grubości od 0,002 do 0,004 mm. Ta cienka warstwa skutecznie zabezpiecza instalację, nie hamując wymiany ciepła.

Spezialgel N 1136 to inhibitor korozji wysoce odporny na hydrolizę. Oznacza to, że środek ten jest w pełni skuteczny również w wysokich temperaturach. Dodatkowo, nawet przy wysokich wartościach pH około 9,5 utrzymuje się właściwości stabilizujące twardość oraz działanie dyspergujące. W rezultacie tworzenie się osadów na powierzchniach wewnętrznych ścian instalacji jest w znacznym stopniu powstrzymywane.

Dozowanie

Spezialgel N 1136 to mieszanka gotowa do użycia. Wielkość dozowania zależy od jakości wody surowej doprowadzanej do obiegu, a także od efektywności odsalania systemu. Spezialgel N 1136 stosuje się w ilości 10ml/m3 wody obiegowej na 1 stopień twardości niemieckiej. Zaleca się regularne kontrolowanie parametrów wody oraz stanu wież chłodniczych. W przypadku stwierdzenia silnych zanieczyszczeń zaleca się mechaniczne czyszczenie wież chłodniczych przez zastosowaniem preparatu kondycjonującego.

Zaleca się regularne kontrole wody przez technika.

Charakterystyka

Preparat wolny od fosforanów i związków azotu, składający się z polimerów oraz kwasów organicznych.

Stosowanie

Produkt wprowadza się za pomocą pompy dozującej bezpośrednio do wody obiegowej lub zasilającej.

Pakowanie

Spezialgel N 1136 jest dostarczany w kanistrach 10 i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.