spezialgelN 1045

Gotowa mieszanka do wody chłodniczej i przemysłowej o twardości do około 3 ˚dH.

Ochrona przed kamieniem i korozją

GOTOWA MIESZANKA

Dozowanie: 100 ml/m³

Spezialgel N 1045 jest płynnym środkiem wieloskładnikowym przeznaczonym do kondycjonowania wody chłodniczej i przemysłowej o maksymalnej twardości do około 3 ˚dH. Produkt nie zawiera fosforanów ani związków azotu, nie wspomaga zatem wzrostu biologicznego w instalacji.

Spezialgel N 1045 posiada doskonałe właściwości stabilizujące i dyspergujące. Środek ten skutecznie hamuje korozję na metalowych powierzchniach instalacji. Spezialgel N 1045 tworzy film ochronny o grubości od 0,002 do 0,004 mm, który skutecznie zabezpiecza instalację, nie hamując wymiany ciepła.

Spezialgel N 1045 jest odporny na hydrolizę. Oznacza to, że nie traci skuteczności nawet w wysokich temperaturach. Ponadto inhibitor korozji zaachowuje właściwości stabilizujące twardość oraz działanie dyspergujące nawet przy wysokich wartościach pH (około 9,5), co pozwala zapobiegać tworzeniu się kamiennych osadów na wewnętrznych powierzchniach instalacji

Dozowanie

Spezialgel N 1145 stanowi mieszankę gotową do użycia. Wielkość dozowania jest uzależniona od jakości wody surowej doprowadzanej do obiegu, a także od efektywności odsalania systemu. Spezialgel N 1045 stosuje się w ilości 10 ml/m³ wody obiegowej na 1 stopień twardości niemieckiej. Zaleca się regularne kontrolowanie parametrów wody oraz stanu wież chłodniczych. W przypadku silnych zanieczyszczeń zaleca się mechaniczne czyszczenie wież chłodniczych przed zastosowaniem preparatu kondycjonującego.

Charakterystyka

Wygląd:klarowna żółtawo-zielona ciecz
Mieszalność:miesza się z wodą bez ograniczeń
Wielkość dozowania:proporcjonalnie do wody obiegowej, według wzoru: 10 ml/m³ x ˚dH

Produkt wolny od fosforanów i związków azotu preparat na bazie akrylanów, polimerów oraz organicznych i nieorganicznych inhibitorów.

Stosowanie

Produkt wprowadza się do wody obiegowej lub zasilającej za pomocą pompy dozującej.

Pakowanie

Spezialgel N 1045 jest dostarczany w kanistrach 10 i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.