hydrogelN

Koncentrat do zmiękczonej wody chłodniczej i przemysłowej (0-1 ˚dH). Ochrona przed kamieniem i korozją.

Ochrona przed kamieniem i korozją

KONCENTRAT

Przed użyciem produkt należy rozcieńczyć w proporcji 1:4
Standardowe dozowanie: 100 ml/m³ (po rozcieńczeniu)

Hydrogel N jest wieloskładnikowym preparatem antykorozyjnym. Inhibitor korozji nie zawiera fosforanów i związków azotu, dzięki czemu nie wspiera on wzrostu biologicznego. Stanowi on znakomity środek stabilizujący i dyspergujący o znakomitych właściwościach przeciwkorozyjnych na powierzchniach metalicznych. Nie tworzy on warstw hamujących przewodnictwo cieplne, lecz film ochronny o grubości od 0,002 do 0,004 mm.

Ponadto Hydrogel N jest wysoce odporny na hydrolizę. Oznacza to, że skuteczność środka zostaje zachowana także w wysokich temperaturach. Właściwości stabilizujące twardość pozostają utrzymane nawet przy wartościach pH ponad 9,5. Dotyczy to również działania dyspergującego, powodując unoszenie się ciał stałych i pozwala zapobiegać tworzeniu się osadów.

Zalety

  • skuteczny preparat antykorozyjny
  • płynny inhibitor wieloskładnikowy
  • wolny od fosforanów
  • wolny od związków azotu
  • nie wspomaga wzrostu biologicznego
  • posiada znakomite właściwości antykorozyjne
  • posiada właściwości stabilizujące i dyspergujące
  • ma wysoką odporność na hydrolizę
  • stabilny również przy wysokich wartościach pH

Charakterystyka

Wygląd:klarowna żółtawo-zielona ciecz
Mieszalność:miesza się z wodą bez ograniczeń
Wielkość dozowania:100 ml/m³ wody
Wprowadzanie:proporcjonalnie do ilości wody obiegowej; poprzez wodę uzupełniającą

W ofercie posiadmy również preparaty antykorozyjne do wody chłodniczej w formie gotowej mieszanki np. Hydrogel N 1060.

Pakowanie

Hydrogel N jest dostarczany w kanistrach 10 i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.