hydrogelN 1060

Gotowa mieszanka do zmiękczonej wody chłodniczej i przemysłowej (0-1 ˚dH). Ochrona przed kamieniem i korozją.

Ochrona przed kamieniem i korozją

GOTOWA MIESZANKA

Standardowe dozowanie: 100 ml/m³

Hydrogel N 1060 to płynny wieloskładnikowy inhibitor korozji stworzony dla ochrony wodnych instalacji chłodniczych i przemysłowych przed korozją i kamieniem. Preparat ten nie zawiera fosforanów i związków azotu, nie wspiera on zatem wzrostu biologicznego. Hydrogel N 1060 posiada właściwości stabilizujące i dyspergujące, a jednocześnie znakomite właściwości przeciwkorozyjne. Tworzy on na powierzchniach metalicznych ochronny film o grubości od 0,002 do 0,004 mm. Warstwa ta jest na tyle cienka, że nie ma wpływu na proces przekazywania ciepła.

Hydrogel N 1060 to środek w wysokim stopniu odporny na hydrolizę. Oznacza to, że zachowuje swoją skuteczność także w wysokich temperaturach. Ponadto jego właściwości stabilizujące twardość utrzymują się przy wysokich wartościach pH, nawet ponad 9,5. Ta sama trwałość dotyczy również działania dyspergującego. Stosowanie preparatu Hydrogel N 1060 powoduje unoszenie się ciał stałych, co pozwala zapobiegać tworzeniu się osadów na ścianach instalacji.

Zalety

  • płynny inhibitor wieloskładnikowy
  • wolny od fosforanów
  • bez związków azotu
  • wzrost biologiczny nie jest wspomagany
  • znakomite właściwości antykorozyjne
  • bardzo dobre właściwości stabilizujące i dyspergujące
  • wysoka odporność na hydrolizę
  • wysoka stabilność pH

Charakterystyka

Wygląd:klarowna żółtawo-zielona ciecz
Mieszalność:miesza się z wodą bez ograniczeń
Proporcje rozcieńczania:1:4
Wielkość dozowania:100 ml/m³ wody
Wprowadzanie:proporcjonalnie do ilości wody obiegowej; poprzez wodę uzupełniającą

Preparat dostępny jest również w formie koncentratu do samdzielnego rozcieńczenia - Hydrogel N.

Pakowanie

Hydrogel N 1060 jest dostarczany w kanistrach 10 i 25 kg.

Pozostałe informacje oraz instrukcję prawidłowego użycia produktu znajdą Państwo w naszej karcie charakterystyki.