Biocydy - kiedy je stosować? Jaki wybrać?

Występowanie niepożądanych zanieczyszczeń biologicznych jest częstą cechą wodnych instalacji chłodniczych oraz instalacji wody pitnej i użytkowej z wodą zimną. Dezynfekcja chemiczna wykorzystująca biocydy jest podstawowym sposobem zwalczania mikroorganizmów. Biocyd, w odróżnieniu od delikatniejszych środków dezynfekujących, to chemiczny preparat biobójczy zawierający co najmniej jedną substancję czynną umożliwiającą zniszczenie, unieszkodliwienie lub kontrolę wzrostu organizmów szkodliwych. W przypadku otwartych wodnych obiegów chłodniczych, takich jak np. wieże chłodnicze, stosowanie biocydów jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania instalacji.

Jak działają biocydy?

Sposób działania biocydu zależy od jego składu chemicznego i właściwości zarówno chemicznych, biochemicznych, jak i fizycznych. Biobójcze działanie ujawnia się dopiero, gdy substancje aktywne zawarte w biocydzie spenetrują błonę komórkową i przenikną do wnętrza komórki drobnoustroju. Dopiero gdy akumulacja będzie na tyle duża, że dojdzie do efektu toksycznego można mówić o skuteczności biocydu.

Rozwiązanie problemu z biofilmem

W przypadku przesyłowych instalacji chłodniczych częstym problemem jest biofilm. W celu ograniczenia wzrostu mikrobiologicznego polecamy nasze specjalistyczne środki Biozid TDB MV (biocyd do dezynfekcji ciągłej) oraz Biozid TDB LA 1209 (preparat o działaniu ekspresowym). Środki biobójcze z serii Biozid TDB to gotowe do dozowania mieszanki przeznaczone do dezynfekcji zbiorników płuczek powietrza oraz wież chłodniczych. Regularne dozowanie biocydu gwarantuje ochronę przed tworzeniem się błony biologicznej oraz glonów. Biocydy te dawkuje się proporcjonalnie do ilości wody zasilającej układ. Produkty dozuje się bezpośrednio do wody uzupełniającej za pomocą pompki. Już mała dawka pozwala na skuteczną dezynfekcję bez ryzyka korozji instalacji. W przypadku silnych skażeń biologicznych produkt może być dozowany również ręcznie w ramach dezynfekcji uderzeniowej.

Biocydy na specjalne zamówienie

W przypadku instalacji zamkniętych lub półotwartych nasz ekspert dobiera środek dedykowany spoza oferty standardowej. Zachęcamy do kontaktu i składania zapytań. Przyjedziemy i zbadamy Twój problem.